Mededelingen

De officiële website www.keeway.fr van Keeway France is het exclusieve eigendom van DIP S.A.S.

117 Traverse de la Montre
13011 MARSEILLE
Franckijk

 

De bezoeker van de website www.keeway.fr kan dit doen zonder verplichting om persoonlijke gegevens of met betrekking tot zijn identiteit  te melden. Als de bezoeker wordt gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken, dan zal dit zijn volgens de regels van de CNIL wetgeving voor gegevens, bestanden, zoals vastgelegd op 6 januari 1978 en gewijzigd bij wet van 6 augustus 2004.

 

De bezoeker die persoonlijke gegevens heeft verstrekt heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke informatie hetgeen kan worden aangevraagd middels het sturen van een brief aan DIP S.A.S. De gehele website is beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle rechten van reproductie van beeld en tekst zijn voorbehouden. Reproductie van de gehele of een deel van deze website, in welke vorm ook, is ten stengste verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DIP S.A.S. Vanwege het voortdurend ontwikkelen van haar producten en diensten behoudt Keeway France S.A.S. zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar diensten en de specificaties, kleuren en prijzen van de afgebeelde modellen en accessoires zoals getoond op deze website te wijzigen. 

 

Ondanks onze inspanningen de zakelijke informatie, mededelingen en contactgegegevens van de dealers up-to-date te houden kan er vertraging ontstaan in de actualisering hiervan en zijn derhalve uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden zonder verplichtingen.

 

Neem voor het verkrijgen van de meest recente informatie contact op met uw erkende Keeway dealer.  Alle getoonde modellen en bepaalde uitvoeringen en opties zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

 

Keeway raadt U aan originele onderdelen en accessoires te gebruiken, draag altijd op modellen waarvoor dit verplicht is een goedgekeurde valhelm en beschermende kleding, houdt U aan de verkeersregels en wees milieubewust.

*Adviesprijs : Inclusief BTW en exclusief eventuele rijklaarmaak- en kentekenkosten. Inclusief TVA.

 

Actualites keeway